Motorsloop Broux Guido
email me
Via deze pagina wil ik een buitenstaander een idee geven hoe een sloperij een beetje in zijn werk gaat nl. hoe verloopt het afbreken en sorteren van een motorfiets.

Een veel gestelde vraag is hoe wij aan motorfietsen geraken.. Het aanbod is groot nl. via particulieren, handelaars, verzekeringen...
Een volgende vraag is of er motorfietsen bij zijn die kunnen opgeknapt of hersteld worden.. In sommige gevallen kan dit, maar wat door mij aangekocht wordt is altijd bestemd voor de sloperij om op die manier de voorraad onderdelen aan te vullen.
En uiteindelijk, welke motorfietsen worden gesloopt of wanneer is een motorfiets sloopklaar...Een motorfiets kan altijd gesloopt worden en zeker als er vraag is naar zijn onderdelen.  Wij breken motorfietsen af met schade, motorschade, afgeleefde en  zelfs nieuwe komen in aanmerking.

Om een motorfiets af te breken en te sorteren, hebben wij gemiddeld een 20 tal uren nodig.


Een YZF600 is juist toegekomen en wordt gelost.  Dit gebeurt met behulp van een kleine takel.
Indien de motorfietsen erg vuil zijn, worden ze eerst afgestoomd.. dit om properder te kunnen werken.
De motorfiets is intussen op de werkbank beland...De demontage kan nu beginnen ....
Een bijkomende schade wordt vastgesteld.  Het motorblok heeft aan de alternatorzijde een ferme tik gehad.  Er zal later moeten gecontroleerd worden of de krukas- tap  krom is of niet (de YZF is daar zeer gevoelig aan).  Indien dit het geval is, zal het blok moeten gedemonteerd worden. 

Zo is er regelmatig schade aan een ongevalmotorfiets, die slechts zichtbaar wordt bij de demontage ervan.
Vooraleer we beginnen te demonteren, worden verschillende onderdelen eerst al gelabelled.  Dit doen wij om later de verschillen te kennen van links en rechts, boven en onder......

Er wordt gecontroleerd of de ketting nog goed is (verkoopbaar of niet)...De ketting wordt verkocht tesamen met de tandwielen (als set).

Na de ketting check wordt de motor langzaam aan uitgekleed. Beginnend met het zadel, tank, kuipwerk....Vervolgens de voorvork.

Gelijk de motorfiets er nu bijstaat, is het eenvoudig om de radiator te verwijderen en olie af te laten.

Nu volgen nog de stroominstallatie, carburatie, achterwiel en achterbrug.
Vervolgens wordt het motorblok losgeschroefd.

Gelijk de motorfiets er nu bijstaat, is het eenvoudig om de radiator te verwijderen en olie af te laten.

Uiteindelijk wordt  het frame verwijderd zodanig dat het motorblok als  laatste op de tafel blijft liggen.  Dit zal allicht veel mensen verbazen, maar deze werkwijze is het gemakkelijkst en het lichtst want op die manier moet het motorblok niet manueel gehoffen worden. 

Nu liggen alle onderdelen op een tafel.  Deze moeten nu nog afgewerkt worden, verder gedemonteerd indien nodig, kleine delen worden in plastieke zakjes gestoken en ieder deel wordt uiteindelijk voorzien van een label.  

Bepaalde onderdelen worden eerst afgewassen vooraleer ze voorzien worden van een label. 

De banden worden verwijderd van de velgen.  Dit om 2 redenen :
1) Banden zelf kunnen nog verkocht worden indien ze nog goed zijn.
2) Velgen zonder band hebben minder stockage ruimte nodig.

En zo is de motorfiets afgebroken, zijn de onderdelen voorzien van labels en ligt hij nu te wachten om een uiteindelijke sortering te krijgen.
Alle onderdelen worden nogmaals gecontroleerd, worden voorzien van een eigen stock nummer, worden in de computer ingebracht en daarna kunnen de onderdelen naar het magazijn verhuizen voor stockage... wachtend op een gelukkige koper !!

Van motorfiets tot diverse onderdelen